OVER FUNDASHON MARIADAL

Fundashon Mariadal is een instelling voor de gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende aandachtgebieden vallen: Acute zorg, Kortdurende zorg, Langdurige zorg, Diagnostiek en Geneesmiddelenvoorziening.

Bonaire is sinds 2010 een bijzonder gemeente van Nederland geworden. Naast deze verandering is de verwachting dat de groei van de bevolking de komende jaren aanzienlijk gaat groeien.  Het gevolg hiervan is dat Fundashon Mariadal mee zal groeien. Dit betekent dat er meer en bredere zorg op Bonaire gegeven zal worden. Daarom heeft Fundashon Mariadal flink geïnvesteerd voor het upgraden van het personeel en de verschillende zorgafdelingen.

Wij hebben nog meer professionals nodig om ons doel te bereiken. Fundashon Mariadal heeft de ambitie om 80% van de zorg hier op Bonaire aan te bieden. Door bij ons te komen werken kunnen we samen groeien en een bijdrage te leveren aan een betere kwalitatieve zorg aan de bevolking op Bonaire. Bekijk onze vacatures en solliciteer nu!

ALGEMENE INFORMATIE

Fundashon Mariadal
Kaya Soeur Bartola,
Kralendijk,
Caribbean Netherlands

(tel) (+599) 715 8900

OPRICHTING EN GESCHIEDENIS

De oprichting dateert uit het jaar 1922, toen de zusters van Roosendaal een villa met omliggende gronden aankochten om een hospitaal te realiseren. Dit hospitaal werd al gauw in gebruik genomen en kreeg de naam 'San Francisco Hospitaal'. Vrijwel in hetzelfde jaar bouwden de nonnen een klooster op het omliggende stuk grond. Enige jaren later bleek het hospitaal echter al te klein en werd er een nieuw hospitaal voor Bonaire gebouwd. Bij dit hospitaal werd er tevens een dependance voor bejaarden gebouwd. Uiteindelijk bleek de vraag naar bejaardenzorg dusdanig toe te nemen, dat het hospitaal meer en meer ouderen huisvestte.

Om ouderenzorg en ziekenzorg gescheiden te houden, werd er wederom een nieuw ziekenhuis gebouwd, het oude hospitaal werd veranderd in een bejaardenhuis en kreeg de naam "Cas di Sosiego". Het nieuwe ziekenhuis was gereed in 1976 en is hedentendage nog in gebruik. De gezondheidszorg op Bonaire, die ooit begonnen was met twee zusters in de villa, kwam in de zeventiger jaren te vallen onder daarvoor opgerichte stichting, toentertijd genaamd "Stichting Ziekenverpleging & Bejaardenzorg". In 1999 is deze naam veranderd in Fundashon Mariadal, oftewel Stichting Mariadal, vernoemd naar het klooster vanwaaruit de zusters vroeger naar Bonaire gezonden werden.

De villa is vandaag de dag in gebruik voor het gezondheidscentrum "Sentro di Salú Convent" en fungeert daarnaast tevens als kantoor voor het management en administratie van Fundashon Mariadal. In 2003 was er een nieuwe verpleeghuis gereed. In dit nieuwe gebouw "Kas di Kuido" worden de meer verpleegbehoeftige cliënten verpleegd.

MISSIE & VISIE

“Fundashon Mariadal zal iedereen op Bonaire voorzien van professionele en optimale medische en transmurale zorg, waarbij door middel van geïntegreerde samenwerking tussen algemene en specialistische zorg gestreefd zal worden naar op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen. Deze samenwerking richt zich vooral op de omringende (ei)landen waar Bonaire genoodzaakt is op terug te vallen. Internationale normen voor gezondheidszorg, aangepast aan de situatie van Bonaire, staan voorop en zullen de richting bepalen”

“Iedereen heeft recht op het maximum aan integrale kwaliteit van zorg wat haalbaar is op Bonaire en afgestemd op de behoeften en wensen van de patiënt en die van zijn of haar familie. Daar Fundashon Mariadal het grootste dienstverlenende bedrijf in de gezondheidszorg op het eiland is, is het haar taak om het welzijn op Bonaire continu te garanderen en ervoor te zorgen dat haar personeel in staat is ober de benodigde kennis, vaardigheden en middelen die hiervoor vereist zijn, te beschikken”