OVERHEIDSZAKEN

Belastingdienst

Iedere nieuwe collega moet bij de belastingdienst een CRIB-nummer aanvragen. Een CRIB-nummer is een uniek persoonsgebonden nummer voor het contact met de belastingdienst, openbaar lichaam en sociale zaken. Je gebruikt het CRIB-nummer bij aangifte inkomstenbelasting of bijvoorbeeld bij het kopen van een auto. Daarnaast heeft de HRM afdeling ook je CRIB-nummer nodig voor de salarisadministratie en ziekteadministratie. In je eerste week op Bonaire, kan je je CRIB-nummer aanvragen bij het kantoor van de belastingdienst. Hiervoor moet je je paspoort meenemen.

Meer informatie kan je vinden op https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/crib-nummer. Als je een CRIB-nummer hebt ontvangen moet je dit doorgeven aan HRM via personeel@fundashonmariadal.org.

Verklaring van Rechtswege

De immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire. Iedereen die langer dan 3 maanden komt werken op Bonaire, moet een“verklaring van rechtswege” aanvragen bij IND. Je hebt een aantal documenten nodig om een Verklaring van Rechtswege aan te vragen:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier “verklaring van rechtswege” (voor alle gezinsleden). Het formulier ontvangen je tijdens de sollicitatie van HRM, waarbij wij al een gedeelte dan voor je hebben ingevuld
  • Arbeidsovereenkomst, voor bewijs van voldoende financiële middelen
  • Huurcontract of een Bewijs van verblijf/woonplaats. Indien je gebruik maakt van de huisvestingsregeling van FM, dan kun je de mail van service center gebruiken met je reserveringsbevestiging. Wanneer je zelf huisvesting hebt geregeld, dan kun je een kopie van het huurcontract meenemen
  • Werkgeversverklaring, je zal dit formulier tzt van ons ontvangen
  • Kopie paspoort (in kleur).

IND beoordeelt je aanvraag voor het verstrekken van een werk/verblijfsvergunning. Maak van te voren alvast een afspraak en zorg dat al je documenten compleet zijn bij je aanvraag. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Voor de“verklaring van rechtswege”, informatie en het maken van een afspraak zie de website van IND. Laat de HRM afdeling weten wanneer jij je afspraak hebt staan bij IND en of je alle documenten hebt. Je kan dit door een mail te sturen naar personeel@fundashonmariadal.org. Wij zorgen er dan voor dat de eventueel missende documenten voor die tijd klaar liggen.

Uitschrijven

Blijf je langer dan 6 maanden op Bonaire dan moet je je inschrijven bij burgerzaken. Voordat je vertrekt uit Nederland moet je je dan uitschrijven. Informeer bij jouw gemeente hoe dit gaat. Vraag bij het uitschrijven naar een bewijs van uitschrijving. Je hebt het originele formuliernodig bij je inschrijving op Bonaire. Het uitschrijven bijje gemeente kan gevolgen hebben voor je zorgverzekering en andere verzekeringen. Check dit van te voren. Via deze website zijn meer punten beschreven waar je aan moet denken als je je gaat uitschrijven.

Burgerzaken

Burgerzaken van het Openbaar Lichaam Bonaire is onder andere verantwoordelijk voor de basisadministratie persoonsgegevens. Als je je langer dan zes maanden op Bonaire blijft, dan moet je je inschrijven bij burgerzaken. Dit kan je doen, nadat je werk/verblijfsvergunning (verklaring van rechtswege) is goedgekeurd door de IND. Als je bent ingeschreven krijg je een afspraak omje Bonairiaanse identiteitsbewijs (sedula) op te halen. Voorhet maken van een afspraak en overige informatie zie de website van Burgerzaken.

Zorgverzekering

Op Bonaire is er een zorgverzekering voor alle rechtmatige inwoners en dient de rechtsgelijkheid en het voorkomt dat mensen onverzekerd blijven. De ziektekostenverzekering (ZJCN) omvat zowel geneeskundige alslangdurige zorg. Per 1-1-2022 zijn de toegangseisen voor deze verzekering veranderd. Wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt voor langer dan 3 maanden ben je verzekerd voor ziektekosten op Bonaire. Dit geldt niet voor eventuele gezinsleden. Zij vallen pas onder de verzekering als ze zijn ingeschreven bij burgerzaken. Je hoeft niet rechtstreeks te betalen voor de zorgverzekering. Dit wordt gefinancierd uit belastinggeld, werkgeverspremie en rijksgeld. Van de HRMafdelingheb je een e-mail ontvangen met allerlei documenten, waarbij ook het inschrijfformulier voor ZJCN aan toegevoegd is. Ga in je eerste dagen dat je op Bonaire bent, langs bij het kantoor van ZJCN om je in te laten schrijven. Alleen als je dat gedaan hebt, ben je verzekerd. Je moet bij je inschrijving een huisarts opgeven. Een lijst met huisartsen is op het kantoor van ZJCN beschikbaar, maar mocht je specifieke voorkeuren hebben, dan kun je dit op voorhand uitzoeken. Als je tijdelijk in het buitenland gaat werken of je gaat je uitschrijven uit Nederland, dan is het mogelijk dat jouw zorgverzekering stopt of bepaalde zaken niet meer verzekert. Check van te voren bij jouw zorgverzekering wat de voorwaarden zijn. Een oplossing hiervoor is een expat zorgverzekering afsluiten. Er zijn verschillende partijen die dit aanbieden. Dit kan je uitzoeken via internet.